REGULAMIN ZAMÓWIEN


 1. System dostępny pod adresem http://zamowienia.szwaderki.pl/ oferuje możliwość składania na produkty Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki.
 2. Przed złożeniem zamówienia należy skontaktować się z Gospodarstwem Rybackim Szwaderki, w celu potwierdzenia dostępności produktów w wybranym terminie.
 3. Złożone zamówienie w trakcie realizacji zostanie potwierdzone mailowo lub telefonicznie przez pracownika Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki.
 4. Podana w formularzu wartość zamówienia jest szacunkowa. Ostateczna wartość zostanie ustalona pod dokładnym zważeniu zamawianych produktów.
 5. W przypadku zamówienia dostawy przesyłką kurierską naliczana jest dodatkowa opłata za pakowanie i przesyłkę (wg cennika). Przy tej formie dostawy płatność realizowana jest przy odbiorze (dla kuriera).
 6. Złożenie zamówienia wiąże się jednocześnie z obowiązkiem jego odbioru i opłacenia.
 7. Anulowanie zamówienia jest możliwe najpóźniej na 48h przed planowanym terminem odbioru lub dostawy.
 8. Polityka zwrotów – zamówione produkty z racji na specyfikę pakowania nie podlegają zwrotowi.
 9. Polityka reklamacji- zamówione produkty lub związane z nimi usługi mogą podlegać reklamacji w związku z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi. Reklamacji można dokonać osobiście w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego Szwaderki Sp. z o.o., Swaderki 13A/1, 11-015 Olsztynek lub drogą mailową na adres kontakt@szwaderki.pl.
 10. Dane osobowe przechowywane w systemie Zamówienia, umożliwiają realizację złożonego zamówienia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmienione po wysłaniu mailowej prośby na adres zamowienia@szwaderki.pl.
 11. Wszelkie informacje związane z obsługą systemu Zamówienia udzielane są w biurze: Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o. Swaderki 13A/1, 11-015 Olsztynek, tel. 89 519 90 11. Podmiotem udostępniającym system Zamówienia jest Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o. , zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000038228, REGON 510256489, NIP 7391000188, kapitał zakładowy: 60 060,00 PLN.
 12. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gospodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o., Swaderki 13A/1, 11-015 Olsztynek (zwanym dalej: „Gospodarstwo”) moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu Zamowienia ze strony Gospodarstwa znajdującej się pod adresem www.szwaderki.pl/zamowienia w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usługi świadczonej przez Gospodarstwo, w tym przesyłania komunikatów lub informacji związanych z usługą. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez Gospodarstwo z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Spółkę podmiotom trzecim.STRONA GŁÓWNA